Call on high-profile personalities to spread My Word

Wednesday, July 13th, 2011 @ 16:15

My dearly beloved daughter, when you turn your back on Me, afterwards you will find it difficult to find Me again. I realize that you believe I make difficult demands of you, but My Word, to be imparted to the world, is of such urgency that you must obey Me as I have requested you. Remember, you surrendered your free will to Me, My daughter, which was a wonderful gift. To honour that gift is not easy for you, because you are only human after all. I now call on you once again to hear My call and to spend more time in My Company. I need you to feel My Love, not just the Love that I have for you, but that I hold for every single child of Mine on this Earth.

I want My followers to spread My Word of peace and harmony all over the world. They must volunteer everywhere to remind every one of the need to promote My Messages of Love. Please ask singers, the media, personalities or anyone whose voice is listened to and respected, to hear My pleas. Take up My Chalice of Love. Drink from it, for it will bring you the salvation you crave, not only in this world, but in the next life. Share this with your own followers.

How you do this is up to you, for those who respond to My call will be given the Gift of the graces needed to do this most Sacred Work. Children remember this. The more of you who rise now to spread My Most Holy Word and tell everyone the Truth, the easier it will be for My children to pass through the Great Chastisement, as well as the persecution being planned by the New World Order.

My Message to mankind must be listened to, assessed and action then taken to remind all that they must open their minds to accept the Existence of God the Almighty Father, the Holy, Mighty One, for when they do peace will reign again.

For the sake of the Sacrifice I made for you all through My death on the Cross, hear My call and do whatever you can to let everyone you know understand, that I Am communicating to the world just as was done by My Father through the prophets before My time on Earth. Be strong. Be brave. Pray to Me for guidance during your crusade on behalf of Me and My Eternal Father.

Jesus Christ

King of Mankind

Saviour and Redeemer

 

137. Заклик до високопоставлених особистостей поширювати Моє Слово

середа, 13 липня 2011 р., 16:15

Моя ніжно улюблена дочко, коли ти відвертаєшся від Мене, то згодом тобі буде важко знайти Мене знову. Я усвідомлюю, що ти вважаєш, що Я висуваю до тебе важкі вимоги, але Моє Слово, яке повинно бути передане світові, є таке невідкладне, що ти повинна коритися Мені, як Я просив тебе. Пам’ятай, ти віддала свою вільну волю Мені, Моя дочко, що було чудовим даром. Шанувати цей дар нелегко для тебе, адже ти всього лише людина, врешті-решт. Зараз Я знову закликаю тебе почути Мій заклик і проводити більше часу в Моєму Товаристві. Мені потрібно, щоб ти відчула Мою Любов, не тільки Любов, яку Я маю до тебе, але й якою Я володію до кожної Своєї дитини на цій землі.

Я хочу, щоб Мої послідовники поширювали Моє Слово миру і гармонії по всьому світу. Вони повинні скрізь добровільно нагадувати кожному про необхідність поширювати Мої Послання Любові. Будь ласка, попросіть співаків, засоби масової інформації, відомих особистостей, або будь-кого, до чийого голосу прислухаються і поважають, почути Мої благання. Прийміть Мою Чашу Любові. Випийте з неї, бо вона принесе вам спасіння, якого ви жадаєте, не тільки в цьому світі, але й в наступному житті. Розділіть її зі своїми власними послідовниками.

Від вас залежить, як ви це зробите, бо тим, які відгукнуться на Мій заклик, буде даний Дар Ласк, який необхідний для виконання цієї Священної Праці. Діти, пам’ятайте наступне. Чим більше буде тих з вас, які піднімуться зараз, щоб поширювати Моє Найсвятіше Слово і розповісти Правду всім, тим легше буде Моїм дітям пройти через Велике Покарання, а також через переслідування, яке планується Новим Світовим Порядком.

Моє Послання до людства має бути вислуханим, оціненим і потім мають бути вжиті заходи, щоб нагадати всім, що вони повинні відкрити свій розум, щоб визнати Існування Бога, Всемогутнього Отця, Святого, Могутнього, бо коли вони це зроблять, мир запанує знову.

Заради Жертви, яку Я приніс за всіх вас через Мою смерть на Хресті, почуйте Мій заклик і зробіть все можливе, щоб дати всім тим, яких ви знаєте, зрозуміти, що Я спілкуюсь зі світом так само, як це було зроблено Моїм Отцем через пророків перед Моїм часом на землі. Будьте сильними. Будьте хоробрими. Моліться до Мене про керівництво під час свого хрестового походу в Моє Ім’я та в Ім’я Мого Предвічного Отця.

Ісус Христос

Цар людства

Спаситель і Відкупитель

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •