Do not be frightened, conversion will create a great sense of love and peace

Sunday, July 10th, 2011 @ 12:10

My dearly beloved daughter, for many of My children who are frightened by My Messages and find them hard to face up to, then please listen to Me now. The evil that is escalating in the world is by the hand of mankind through sin. This cannot continue. Please do not fear, for it will not change the plans now underway by the evil One World Group. You, My children, need to be made aware of what is happening. It is important that everyone is warned about the actions of this Group and their sinister plans which they have created to control you.

Please welcome The Warning

My Warning, the great Act of Mercy, is such a great Gift of Love, so please welcome it, for it will result in much conversion. Conversion will be so widespread that it will create a great sense of love and peace when My children have been humbled by this Great Event. Then there will be strength in their numbers. The more people who believe in the Truth, the weaker then will be the impact of the New World Group. Prayer and much of it can avert much of the damage they will attempt to inflict. So please never forget to pray the Holy Rosary and the Divine Mercy, for both combined will help wipe out much of this pending evil. Go now do not fear. Look with enthusiasm for a new beginning, a new peace where evil will be stamped out for good.

That is My promise to you, children.

Your loving Saviour

Jesus Christ

 

136. Не лякайтеся, навернення створить велике почуття любові і миру

неділя, 10 липня 2011 р., 12:10

Моя ніжно улюблена дочко, для багатьох Моїх дітей, які налякані Моїми Посланнями і знаходять їх важкими для сприйняття, в такому разі, будь ласка, вислухайте Мене зараз. Зло, яке загострюється у світі, є з руки людства через гріх. Це не може продовжуватись. Будь ласка, не бійтеся, бо це не змінить плани, які зараз здійснюються злою єдиною світовою групою. Ви, Мої діти, маєте бути обізнаними про те, що відбувається. Важливо, щоб усі були попереджені про вчинки цієї групи і їхні зловісні плани, які вони створили, щоб контролювати вас.

Будь ласка, вітайте Попередження

Моє Попередження, великий Акт Милосердя, є таким великим Даром Любові, тому, будь ласка, вітайте його, тому що він призведе до багатьох навернень. Навернення буде настільки поширеним, що воно створить велике почуття любові і миру, коли Мої діти будуть впокорені цією Великою Подією. Тоді сила буде в їхній кількості. Чим більше буде людей, які вірять в Істину, тим слабшим буде вплив Нової Світової Групи. Молитва, багато молитов можуть запобігти більшій частині шкоди, якої вони спробують завдати. Тому, будь ласка, ніколи не забувайте відмовляти Святий Розарій і [вервицю] до Божого Милосердя, бо обидвоє в поєднані допоможуть знищити більшу частину цього зла, яке наближається. Ідіть зараз, не бійтеся. З ентузіазмом дивіться на Новий Початок, новий мир, де зло буде викорінено назавжди.

Це є Моєю обітницею для вас, діти.

Ваш люблячий Спаситель

Ісус Христос

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •