Let My sacred servants know the content of them, so they can prepare their flock

Saturday, July 9th, 2011 @ 16:00

My dearly beloved daughter, just as you forge ahead, confident in your discernment of My Messages, you then stop and feel the torment of doubts. These doubts, at this stage of My communication may puzzle you. For every step backwards you take this is a test of your faith, My daughter. For no man can assume that they will always be worthy of Me. Accept this suffering, My daughter, for these trials will always assail you in this Work. Trust in Me and surrender your free will on a continuous basis to help you become stronger in this Work.

My daughter, there are, at this time, a number of visionaries with whom I communicate, with the help of My Blessed Mother, Michael the Archangel and the Holy Trinity, but they are fewer than you think. Some of the apostles will be hidden from view, their work known only to the saints in Heaven. Then there are those who the world will eventually recognize as My messengers. You are one of these. It will not be an easy Mission, My daughter, so that is why I Am allowing you to suffer setbacks, trials and errors. It is only when you get used to these episodes that you will continue to become stronger and stronger, until eventually, you will not care one way or the other what others think of you. You are walking with Me every step of this Mission and you must never forget that.

It is important you ensure that as many poor souls as possible are given the Truth of My Word. You must let My sacred servants know the content of them so they can prepare their flock before The Warning. It is not important whether the Church authenticates these Messages, because time is not on their side. They, My sacred servants, will take many, many years to accept My Messages, so just keep going.

You, My daughter, will make many enemies in My Name. This is something you will have to accept, so do not allow those obstacles to stand in your way. My Messages are converting thousands of lost souls already. It is vital then that you obey Me at all times, so that more souls can be saved.

I realise that this Work is lonely and frightening for you, but remember, I only pick those with an open heart who are strong enough to impart My Word. In turn the strength you will find will help fast track these Messages to a wider audience. So please never feel downhearted. For, while you strive to feel joy in your heart, when carrying My Cross, this is rarely the case. You will suffer always in My Name and will find it will take time before the full force of joy will be experienced. Your suffering is saving millions of souls so you must be thankful for this. All the saints are working on this side to keep you strong and to protect you from Satan, who will do everything he can to stop you. But he will never achieve that because the Hand of My Father will strike down on those who attempt to sabotage My Work to save as many souls as I can through you. Lean on Me and I will propel this Work, so that My Messages will be heard by millions, believers and non-believers in every corner of the globe.

Your beloved Teacher

Saviour of Mankind, Jesus Christ

 

135. Нехай Мої висвячені слуги знають їхній зміст, щоб вони могли підготувати свою паству

субота, 9 липня 2011 р., 16:00

Моя ніжно улюблена дочко, подібно як ти рухаєшся вперед, будучи впевненою у розпізнаванні Моїх Послань, так потім ти зупиняєшся і відчуваєш муки сумнівів. Ці сумніви на даному етапі Мого спілкування можуть спантеличити тебе. Кожен крок назад, який ти робиш – це випробування твоєї віри, Моя дочко. Бо жодна людина не може припускати, що вона завжди буде гідною Мене. Прийми це страждання, Моя дочко, бо ці випробування завжди будуть атакувати тебе в цій Праці. Довірся Мені і віддай свою вільну волю на постійній основі, щоб допомогти тобі стати сильнішою в цій Праці.

Моя дочко, в цей час є певна кількість візіонерів, з якими Я спілкуюсь за допомогою Моєї Благословенної Матері, архангела Михаїла і Святої Трійці, але їх є менше, ніж ти думаєш. Деякі з апостолів будуть приховані від очей, їхня праця відома тільки святим на Небесах. Тоді є ті, кого світ, зрештою, ви́знає за Моїх посланців. Ти одна з них. Це не буде легка Місія, Моя дочко, саме тому Я дозволяю тобі терпіти невдачі, випробування і помилки. Тільки коли ти звикнеш до цих ситуацій, то будеш продовжувати ставати щораз сильнішою, поки, зрештою, тобі не буде байдуже, що про тебе думають інші. Ти йдеш зі Мною на кожному кроці цієї Місії і ти ніколи не повинна забувати про це.

Важливо, щоб ти забезпечила, щоб якомога більше бідних душ отримали Істину Мого Слова. Ти повинна дозволити Моїм висвяченим слугам знати їхній зміст, щоб вони могли підготувати свою паству перед Попередженням. Неважливо, чи підтвердить церква автентичність цих Послань чи ні, тому що час не на їхньому боці. Їм, Моїм священикам, буде потрібно багато, багато років, щоб прийняти Мої Послання, тому просто продовжуй.

Ти, Моя дочко, наживеш багато ворогів в Моє Ім’я. Це те, що тобі доведеться прийняти, тому не дозволяй цим перешкодам стояти на твоєму шляху. Мої Послання вже навертають тисячі загублених душ. Тому життєво необхідно, щоб ти завжди корилася Мені, щоб можна було рятувати більше душ.

Я розумію, що ця Праця є самотня і лякаюча для тебе, але пам’ятай, що Я вибираю тільки тих, у кого відкрите серце, які достатньо сильні, щоб передавати Моє Слово. В свою чергу, сила, яку ти знайдеш, допоможе швидко прокласти шлях цим Посланням до більш широкої аудиторії. Тому, будь ласка, ніколи не падай на дусі. Бо в той час, як ти прагнеш відчувати радість в своєму серці, коли несеш Мій хрест, то це відбувається рідко. Ти завжди будеш страждати в Моє Ім’я і виявиш, що знадобиться час, перш ніж ти відчуєш всю силу радості. Твої страждання рятують мільйони душ, тому ти повинна бути вдячною за це. Всі святі працюють на цьому боці, щоб ти була сильною і захищати тебе від сатани, який зробить все, можливе, щоб зупинити тебе. Але він ніколи цього не досягне, бо Рука Мого Отця повалить тих, які намагаються саботувати Мою Працю, щоб врятувати стільки душ, скільки Я зможу через тебе. Покладись на Мене і Я буду просувати цю Працю, щоб Мої Послання були почуті мільйонами, віруючими і невіруючими в усіх куточках земної кулі.

Твій улюблений Вчитель

Спаситель людства, Ісус Христос

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •