Importance of Sacraments – Marriage and First Holy Communion

Wednesday, July 6th, 2011 @ 15:30

My dearly beloved daughter, watch now as the faith of My children begins to grow and blossom. While there is much darkness in the world the light of My followers becomes brighter by the day because of the Flame of the Holy Spirit, which has descended over the whole world.

Today, My daughter, I wish to remind all of My followers of the importance of prayer to ease suffering in the world. Your prayers are now helping to avert many global disasters foretold. Prayer is the most powerful mitigation and when said on behalf of others, they will be answered.

While I Am happy with those of strong faith; I Am still fearful for those who are adverse to My Divine Light, the Truth. Many people now wander around the world as if in a stupor. Nothing brings them peace. Nothing brings them joy. No amount of material comfort eases their pain. Their empty souls are lost. Please pray for them.

My daughter, please pray for My Vicar, Pope Benedict, for he is surrounded by masonic forces who are now making every effort to dethrone him, these evil forces have been infiltrating My Church since Vatican II and have diluted My Teachings. Many laws were passed which offend Me, especially the presentation of My Holy Eucharist by lay people. The lack of respect shown to Me and My Eternal Father, through new laws introduced to facilitate modern society has made Me cry with sadness.

The Most Holy Eucharist must be received on the tongue and not soiled by human hands. Yet this is precisely what My sacred servants have done. These laws were not passed by Me in Spirit. My sacred servants have been led down a path not in line with the Teachings of My apostles. Today My Sacraments are not taken very seriously, especially those who seek the Sacraments of Matrimony and the First Holy Communion.

The Vow of Matrimony is very serious, for remember it is a Sacrament and is made in the Presence of God the Father, yet for many it all about materialism and the exterior trappings. Many who receive the Sacrament of Matrimony do not acknowledge its importance thereafter. Many break their vows so easily. Why do they do this? Why pay lip service to this most holy union only to part soon afterwards? This is a mockery of one of the most important unions blessed by the Hand of My Eternal Father. Many people do not pay any heed of My Father’s Will that no man shall pull asunder such a union thereafter, yet many people divorce, which is a law not recognized by My Father. Divorce is an easy way to run from your responsibilities. All marriages are made in Heaven. No man can destroy a marriage without offending My Father.

First Holy Communion

Receiving My Body in the Sacrament of the Eucharist for the first time is another example as to how I Am mocked. So many parents pay no heed to the importance of their children receiving the Bread of Life. They are more concerned as to how well-dressed their children are, rather than the wonderful Gift they are receiving. This Gift will lead them to salvation. Yet the materialism, which surrounds the event, has nothing to do with their souls. For Me the saddest part is that these little children are not being told about Me. The Love I have for little children is all-encompassing. When they receive the Holy Eucharist, in the full knowledge as to what they are receiving, then their souls become pure. The more they receive Me in this way, the stronger will their faith be.

Remember, without the Sacraments, your faith becomes weak. After a time, if your soul is bereft of My special blessings, it becomes dormant. All faith in Me and My Eternal Father disappears in time with only a tiny flicker of recognition flaring up from time to time. Return to Me through the Sacraments. Show respect for the Sacraments in the way you are supposed to and you will truly feel My Presence again.

Remember, the Sacraments are there for a reason, for they are the nutrients you need for eternal life of the soul. Without them your soul will die.

I love you all. Please embrace Me properly, by respecting the Sacraments given to you as a Gift from God the Almighty Father.

Your loving Saviour

King of Mankind, Jesus Christ

 

132. Важливість Таїнств – шлюб і перше Святе Причастя

середа, 6 липня 2011 р., 15:30

Моя ніжно улюблена дочко, спостерігай зараз, як віра Моїх дітей починає зростати і квітнути. В той час, як в світі є багато темряви, світло Моїх послідовників стає яскравішим з кожним днем через Полум’я Святого Духа, яке зійшло на весь світ.

Сьогодні, Моя дочко, Я хочу нагадати всім Моїм послідовникам про важливість молитви для полегшення страждань у світі. Ваші молитви допомагають зараз запобігти багатьом передбаченим глобальним катастрофам. Молитва – це найсильніше пом’якшення і коли вона відмовляється від імені інших, на неї буде дана відповідь.

Хоч Я задоволений тими, які мають сильну віру, Я все ще боюся за тих, які противляться Моєму Божественному Світлу, Істині. Багато людей зараз блукають по світу наче в заціпенінні. Ніщо не приносить їм миру. Ніщо не приносить їм радості. Жодна кількість матеріального комфорту не полегшує їхнього болю. Їхні порожні душі є загубленими. Будь ласка, моліться за них.

Моя дочко, будь ласка, молися за Мого Вікарія, папу Бенедикта, тому що він оточений масонськими силами, які зараз докладають всіх зусиль, щоб змістити його, ці злі сили проникали в Мою церкву з часів Другого Ватиканського Собору і вони розбавили Моє Вчення. Було прийнято багато законів, які ображають Мене, особливо уділення Моєї Святої Євхаристії мирянами. Відсутність поваги до Мене і до Мого Предвічного Отця через нові закони, введені для сприяння сучасному суспільству, змусила Мене плакати від смутку.

Найсвятіша Євхаристія повинна прийматися на язик і не бути забрудненою людськими руками. Але це саме те, що зробили Мої висвячені слуги. Ці закони не були затверджені Мною в Дусі. Моїх висвячених слуг повели шляхом, який не відповідає Вченню Моїх апостолів. Сьогодні Мої Таїнства сприймаються не дуже серйозно, особливо тими, які шукають Таїнств шлюбу і першого Святого Причастя.

Подружня присяга є дуже серйозною, бо пам’ятайте, що вона є Таїнством і здійснюється в присутності Бога Отця, але для багатьох все крутиться навколо матеріалізму і зовнішніх атрибутів. Багато тих, які приймають Таїнство шлюбу, згодом не визнають його важливості. Багато так легко ламають складену присягу. Чому вони це роблять? Чому тільки на словах підтримують цей найсвятіший союз, щоб розлучитися незабаром після цього? Це насмішка над одним з найважливіших союзів, благословенних Рукою Мого Предвічного Отця. Багато людей не звертають уваги на Волю Мого Отця щодо того, що жодна людина згодом не повинна розривати такий союз, але багато людей розлучаються, що є правом, не визнаним Моїм Отцем. Розлучення – це простий спосіб втекти від своїх обов’язків. Всі шлюби укладаються на небесах. Ніхто не може зруйнувати шлюб, не образивши Мого Отця.

Перше Святе Причастя

Прийняття вперше Мого Тіла в Таїнстві Євхаристії є ще одним прикладом того, як Мене зневажають. Так багато батьків не звертають уваги на важливість того, щоб їхні діти отримували Хліб Життя. Вони більше піклуються про те, наскільки добре одягнені їхні діти, ніж про чудесний Дар, який вони отримують. Цей дар приведе їх до спасіння. Однак матеріалізм, який оточує цю подію, не має нічого спільного з їхніми душами. Для Мене найсумнішим є те, що цим малим дітям про Мене не розповідають. Любов, яку Я відчуваю до малих дітей, всеосяжна. Коли вони приймають Святу Євхаристію з повним усвідомленням того, що вони приймають, тоді їхні душі стають чистими. Чим більше вони прийматимуть Мене в такий спосіб [свідомо], тим сильнішою буде їхня віра.

Пам’ятайте, що без Таїнств ваша віра слабшає. Через деякий час, якщо ваша душа позбавлена Моїх особливих благословень, вона впаде у сплячку. Уся віра в Мене і Мого Предвічного Отця поступово зникне і залишаться тільки крихітні проблиски визнання, яке час від часу спалахуватиме. Поверніться до Мене через Таїнства. Проявіть належну повагу до Таїнств і ви по-справжньому відчуєте Мою Присутність знову.

Пам’ятайте, Таїнства існують не просто так, тому що вони є поживою, необхідною для Вічного Життя душі. Без них ваша душа помре.

Я люблю вас усіх. Будь ласка, прийміть Мене у відповідний спосіб, поважаючи Таїнства, які дані вам як Дар від Бога, Всемогутнього Отця.

Ваш люблячий Спаситель

Цар людства, Ісус Христос

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •