When love is missing I am absent in the soul

Friday, January 9th, 2015 @ 15:30

My dearly beloved daughter, it is time for Christians all over the world to unite against the contempt being shown by billions against the Truth – the Holy Word of God.

Every sin against God is now deemed to be acceptable in My Eyes. Sins that are abhorrent to Me will soon be presented as being holy in My Eyes but this can never be. When you present anything, which does not come from Me and place it before me in My Churches, then you cause Me great pain.

It has never been so difficult for Christians to follow My Thorny Path as it is today. Lies, lies, lies, are being given to you in My Name and you must never forget My Teachings or you will be deceived by those who plot against the Word of God. To be a Christian requires much more than declaring to be one. If you are a true Christian then you will do all that I taught and follow Holy Doctrine contained in the Holy Bible. To acknowledge My Word is one thing but to carry out what I taught is another.

To love one another is never easy because of the existence of sin. To love your enemies places a great burden upon you but if you pray for the graces to do so, then you will find that your love for Me grows. If you love Me truly you will be free of hatred, and then you will find true peace of the mind and the soul. If you allow Satan to tempt you into hating others you will fall into a terrible darkness. Hatred is like a weed that grows and spreads rapidly. When hatred festers in the soul it will, eventually, devour it entirely. It will bring with it a distressing disquiet and those who are filled with it will never find peace. Hatred breeds hatred and spreads quickly from one soul into the next. Once Satan establishes himself in these souls he will never leave them until they repent and show true remorse.

Love quells every kind of hatred but, unless you remove your souls from those who incite hatred, you will be plunged into despair. I cannot save a soul who will not repent of their wickedness. I await your confession and when you come to Me and beg Me to relieve you of the curse of hatred, I will reach out and pull you by the hand back into My Refuge of Peace.

Peace and love can only come from God. Always seek Me out for I Am Love. When love is missing I am absent in the soul.

Your Jesus

 

1310. Коли відсутня любов, тоді і Я відсутній в душі

П’ятниця, 9 січня 2015 р. Божого, 15:30

Моя ніжно улюблена дочко, прийшов час для християн по цілому світі об’єднатися проти зневаги, яка виявляється мільярдами людей проти Правди – Святого Божого Слова.

Кожен гріх проти Бога тепер вважається прийнятним в Моїх Очах. Гріхи, які огидні Мені, невдовзі будуть представлені як святі в Моїх Очах, хоч це і неможливо. Коли ви приносите будь-що, що не походить від Мене і ставите переді Мною в Моїх церквах, то цим ви завдаєте Мені великого болю.

Ніколи християнам не було так важко іти Моїм тернистим шляхом, як сьогодні. Брехня, брехня, брехня подається вам у Моє Ім’я, але ви ніколи не повинні забувати Мого Вчення, щоб вас не обманули ті, які замислили змову проти Слова Божого. Бути християнином вимагає набагато більшого, аніж просто заявляти, що ви є християнами. Якщо ви є справжніми християнами, то ви будете робити все те, чого Я навчав і дотримуватись Святого Вчення, яке міститься в Святій Біблії. Визнавати Моє Слово це одне, але виконувати те, чого Я навчав, це зовсім інше.

Любити один одного ніколи не буває легко через існування гріха. Любов до ваших ворогів є важким тягарем для вас, але якщо ви будете молитися про Ласку такої любові, то виявиться, що ваша любов до Мене зростає. Якщо ви любите Мене по-справжньому, то ви будете вільними від ненависті і віднайдете справжній мир розуму і душі. Якщо ви дозволите сатані спокусити вас ненавидіти інших, то ви впадете у страшну темряву. Ненависть подібна до бур’яну, який швидко росте і поширюється. Коли ненависть гноїться в душі, вона зрештою, пожере її цілковито. Вона принесе з собою болісний неспокій і ті, які наповнені нею, ніколи не знайдуть миру. Ненависть породжує ненависть і швидко поширюється від однієї душі до іншої. Як тільки сатана знайде місце в таких душах, він ніколи їх не покине, доки вони не виявлять справжнього жалю і не розкаються.

Любов послаблює будь-яку ненависть, але якщо ви не віддалите свої душі від тих, які підбурюють вас до ненависті, то ви впадете у відчай. Я не можу врятувати душу, яка не розкається у своєму беззаконні. Я чекаю на вашу Сповідь і коли ви прийдете до Мене та попросите Мене звільнити вас від прокляття ненависті, Я дотягнуся до вас і притягну вас за руку назад до Мого Прихистку Миру.

Мир і любов можуть походити тільки від Бога. Завжди шукайте Мене, бо Я Є Любов. Коли відсутня любов, тоді і Я відсутній в душі.

Ваш Ісус

 

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •