Message to Agnostics & Atheists

Thursday, November 18th, 2010 @ 21:00

To those who claim not to believe in Me, I have this to say. Ask yourself this question: Can you remember a time that you did? Think back to when you were a child, when you did believe in God. It does not matter what religion your parents followed. Did you believe? What changed? Was it influence by others? Did they tell you that there was a rational answer to your being in existence?

It has, since the beginning of time, been difficult for My children to accept any other existence outside of this one. Yet look around the world and see the wonders of the Creation by My Eternal Father. The sun, the moon, the sea, the rivers, the plants, the animals and all the wonders of Creation and answer this. Where did all this come from? Do you really believe it emerged from something other than a Superior Being? Be warned when you hear the lies, spread by so-called fortune-tellers, that exist in the New Age Movement. They are being led into what they believe to be the truth and the excitement of the life promised to them in a new era. This era, to which they have been led to believe is a new paradise, a form of man controlled, but glorious centre of the universe. It is a false doctrine. Many people of God, including those who believe, mistakenly confuse their belief in this doctrine with that of the Light.

They are being guided by the demons. Some know that they are. Others don’t. Pray that they see the Truth, before they continue on their futile path to emptiness.

To the atheists, I say this. I love you no matter how you offend Me. To the atheists, who are being led and influenced by other beliefs, stop and think. In their quest to follow manmade reasoning, they are simply believing in another faith. The belief that man is in control. He is not. Yet these same people, My precious children, for whom I will fight, are being encouraged to follow Satan, the deceiver, and enemy of mankind. Ask the atheist, who goes to extraordinary lengths to pressurise God’s children, why he does this?

Is it not enough to simply deny Me? Why do these people lie? Many of these atheist groups have an agenda to entice and seduce My children into a false doctrine. Make no mistake their belief is another form of religion, a religion that exalts the power of intelligence, reason and pride. They emulate the very traits of Satan. They, in their blindness, follow another faith – the adulation of the dark, where no love exists.

So passionate are these atheists, so proud of their religion that they do not understand, that what they stand for is a religion – the religion of the deceiver, who laughs at their stupidity.

Atheists, hear Me one last time. Turn back to the Scriptures, now. Look at the Book of John and consider the Truth as it begins to unfold now. Does it not seem real to you, now, as your bear witness to events, as they are laid bare, layer by layer, each day, before you?

Can’t you see that My Word, My prophecy, foretold so long ago, may be the Truth? Open your eyes and talk to Me, once, as follows:

God if You are the Truth, reveal to me the sign of Your Love.

Open my heart to receive guidance.

If You Exist, let me feel Your Love, so I can see the Truth.

Pray for me now.

As I call on you, one last time, I say this. Love is not made by man. You cannot see it, but you can feel it. Love comes from the Eternal Father. It is a Gift to mankind. It does not come from the darkness. The darkness that you feel is devoid of love. Without true love, you cannot feel. You cannot see the Light. You cannot see any future. I Am the Light. I Am the future. I bring you glory and life ever after. Turn, now, and ask for My help. Do that, and I will answer you and envelop you in My Arms.

My Tears of Joy will save you, as you become My beloved child, again. Come now and join Me in Paradise.

Your loving Saviour

Jesus Christ

 

13.  Послання агностикам та атеїстам

четвер, 18 листопада 2010 р., 21:00

Тим, які стверджують, що не вірять в Мене, Я кажу наступне. Запитайте себе: чи ви можете пригадати собі той період часу з минулого, коли ви ще вірили? Пригадайте, коли ви були ще дітьми і вірили в Бога, незалежно від того, до якої релігії належали ваші батьки. Ви вірили тоді? Що за цей час змінилося? Чи це був вплив інших? Чи вам сказали, що ваше існування має раціональне пояснення?

З моменту початку часів для Моїх дітей було важко прийняти будь – яке інше існування поза межами цього. Проте подивіться по всьому світу і побачите чудеса Творіння Мого Предвічного Отця. Сонце, місяць, море, річки, рослини, тварини і всі чудеса Сотворення і дайте відповідь на це питання. Звідки все це з’явилось? Ви дійсно вірите, що це виникло з чогось іншого, окрім Вищої Істоти? Будьте обережними, коли ви чуєте брехню, яку поширюють так звані віщуни, які належать до руху Нью Ейдж [New-Age]. Їх ведуть до того, що, як вони вірять, є правдою та захопленням життя, обіцяного їм в новій ері. Їх змусили повірити, що ця ера є новим раєм – формою контрольованого людиною, але славним центром всесвіту. Це фальшиве вчення. Багато Божих людей, включно з тими, які вірять, помилково плутають свої віру в це вчення зі вченням світла.

Ними керують демони. Деякі знають, що це так. Інші – ні. Моліться, щоб вони побачили Правду перед тим, як вони будуть продовжувати йти своїм марним шляхом до порожнечі.

Атеїстам Я кажу наступне. Я вас люблю, не дивлячись на те, як ви Мене ображаєте. Атеїсти, що керуєтеся іншими переконаннями і перебуваєте під їхнім впливом – зупиніться і задумайтесь. В їхньому прагненні дотримуватися штучного міркування, вони просто вірять в іншу віру. Віру в те, що людина все контролює. Вона не контролює. Однак ті самі люди, Мої найдорожчі діти, за яких Я боротимуся, є заохочені йти за сатаною, шахраєм і ворогом всього людства. Запитайте атеїста, який вживає надзвичайних заходів, щоб чинити тиск на Божих дітей, чому він це робить?

Чи не вистачить просто відмовитися від Мене? Чому ці люди брешуть? Багато тих атеїстичних груп мають плани, щоб переманювати і спокушати Моїх дітей до фальшивої доктрини. Не робіть помилки, їхня віра є іншою формою релігії – релігії, яка возвеличує силу інтелекту, розуму і гордині. Вони наслідують ті самі риси сатани. У своїй сліпоті вони ідуть за іншою вірою – низькопоклонством темряві, де не існує жодної любові.

Такими ревними є ці атеїсти, так пишаються своєю релігією, що не розуміють, що те, що вони відстоюють, є релігією – релігією шахрая, який сміється над їхньою глупотою.

Атеїсти, послухайте Мене востаннє. Поверніться зараз до Писання. Загляньте в Книгу Йоана [Одкровення], розважте над Істиною, яка зараз починає розкриватися. Чи не здається вам це зараз реальним, коли ви стаєте свідками подій, які оголюються перед вами кожного дня, шар за шаром?

Чи ви не можете побачити, що Моє Слово, Моє пророцтво, передбачене так давно тому, може бути Правдою? Відкрийте свої очі і поговоріть зі Мною один раз в наступний спосіб:

Відкрий свої очі і говори до Мене [Молитва атеїста]

Боже, якщо Ти є Правда, вияви мені знак Своєї Любові.

Відкрий моє серце, щоб отримати Твоє керівництво.

Якщо Ти Існуєш, дай мені відчути Твою Любов, щоб я міг побачити Правду.

Молися за мене зараз.

Амінь.

Я закликаю вас востаннє і говорю наступне. Любов не є творінням людини. Ви не можете її побачити, але можете відчути її. Любов походить від Предвічного Отця. Вона є Даром для людства. Вона не походить від темряви. Темрява, яку ви відчуваєте, позбавлена Любові. Без правдивої Любові ви не можете відчувати. Ви не можете побачити Світла. Ви не можете побачити ніякого майбутнього. Я Є Світло. Я Є Майбутнє. Я приношу вам славу і Вічне Життя. Поверніться зараз і просіть Мене про допомогу. Зробіть це і Я відповім вам і огорну вас Моїми Обіймами.

Мої Сльози радості врятують вас, коли ви наново станете Моїми улюбленими дітьми. Прийдіть зараз і ви приєднаєтеся до Мене в Раю.

Ваш люблячий Спаситель
Ісус Христос

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •