Battle which Satan is mounting to discredit these Messages is intensifying

Saturday, July 2nd, 2011 @ 10:00

My beloved daughter, this period is going to be difficult for you as the Messages infiltrate the world. More people will attack these Messages and when they do, ignore them.

My Holy Word is being spread as I have said. Now I want to proclaim the main points of My Messages even further. You already know how to do this, so begin today. What I Am asking of you is challenging, but you will be given further help to do this.

Meanwhile, you will need others to pray for you, because the battle which Satan is mounting to discredit these Messages is intensifying. You must pray for protection against the hurt he will inflict on you through others. Accept that this series of trials are essential in keeping you in a state of humility. Know that you are My Voice to the world. Promote My Voice and do it as soon as you can.

I love you, My daughter. Lean on Me completely and I will carry you through this.

Your loving Saviour

Jesus Christ

 

129. Битва, яку організовує сатана, щоб підірвати довіру до цих Послань, посилюється

субота, 2 липня 2011 р., 10:00

Моя улюблена дочко, цей період, коли Послання проникнули у світ, буде важким для тебе. Більше людей атакуватимуть ці Послання, але коли вони так чинитимуть, ігноруй їх.

Моє Святе Слово поширюється, як Я сказав. Зараз Я хочу ще далі проголосити основні пункти Моїх Послань. Ти вже знаєш, як це зробити, тому почни сьогодні. Те, про що Я прошу тебе, є складним завданням, але тобі буде надана подальша допомога, щоб зробити це.

Тим часом тобі знадобляться інші, щоб вони молилися за тебе, тому що битва, яку сатана організовує, щоб підірвати довіру до цих Послань, посилюється. Ти повинна молитися про захист від шкоди, яку він заподіє тобі через інших. Прийми те, що ця серія випробувань необхідна для того, щоб зберегти тебе в стані смирення. Знай, що ти – Мій Голос до світу. Сприяй Моєму Голосу і зроби це якомога швидше.

Я люблю тебе, Моя дочко. Покладися на Мене цілковито і Я пронесу тебе через це.

Твій люблячий Спаситель

Ісус Христос

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •