Mother of Salvation: My role as the Mother of God’s children is being undermined

Monday, October 27th, 2014 @ 16:20

My child, it is important to remember to recite my most Holy Rosary each day in order to protect this mission, and other missions, sanctioned by my Eternal Father for the world.

Christians who uphold the Faith will find it very difficult to continue to declare their devotion to me, the Immaculate Virgin Mary, Mother of God, in these times. My role as the Mother of God’s children is being undermined and discarded and, in particular, by certain Catholic groups who do not come from my Son. Such groups give the impression that they are devotees of my Son’s Church but they do not practice what He taught. They persecute those who uphold the Truth and go to extraordinary lengths to dismiss, as nonsense, every kind of private revelation given to humanity since my Son’s Death on the Cross. Were it not for private revelations, given to the world by me, the Mother of God as Christ’s messenger, many would never have converted to the Truth. Instead, many would have continued to walk in the dark, dismissed the Existence of God and avoided prayer – the door that, when opened, enlightens the soul. My role as the Mother of God is being attacked across the world because of the power I have been given to destroy the wicked adversary. I will crush the head of the serpent as foretold but those who display devotion to me will be scorned and ridiculed by impostors, who dare to proclaim themselves experts in the teachings of the Church.

My Son abhors any kind of hatred shown by man for his brother. He sheds tears when anyone, who says that he represents my Son’s Church, then incites hatred against a child of God. He suffers the pain of His Crucifixion every time a servant in His Church hurts another or causes terrible suffering to innocents.

Children, you must pray hard for my Son’s Church as it is under the greatest attack since its foundationThe enemies of my Son have many plans to destroy it and most of these will come from within. Heed my warning, and those I revealed to the world at Fatima. The enemy awaits and soon he will control, completely, my Son’s Church on earth and millions will be led into error.

Close your ears when you hear of my Son’s servants being scorned or slandered for defending the Word of God. Always remember that only love comes from God and any person or organisation that encourages you to cast judgement upon a man – irrespective as to what he has done – is to be questioned. You cannot declare yourself to be a servant of God and then tell the world to cast aspersions upon another person. You can never condone incitement to hatred of any kind. Any person who does this, in my Son’s Name, must never be encouraged for this could never come from God. My Rosary must be recited as often as possible to crush the evil, which grips the world at a time when cruelty of any kind is deemed to be just.

Man’s love for his brother has become scarce and charity amongst Christians has been diluted. You must open your eyes to the Truth and remind yourselves what my Son taught you. It is as clear as day, for it was written for the world to read in the most Holy Bible.

Your beloved Mother

Mother of Salvation

 

1251. Матір Спасіння: Моя роль як Матері Божих дітей підривається

Понеділок, 27 жовтня 2014 р. Божого, 16:20

Моя дитино, важливо є пам’ятати про щоденне відмовляння Мого Найсвятішого Розарію, щоб захистити цю Місію та інші місії, схвалені Моїм Предвічним Отцем для світу.

Християнам, які зберігають віру, буде дуже важко продовжувати виявляти свою відданість Мені, Непорочній Діві Марії, Матері Божій, у ці часи. Моя роль як Матері Божих дітей підривається і відкидається, особливо певними католицькими групами, які не походять від Мого Сина. Такі групи створюють враження, що вони вірні Церкві Мого Сина, але вони не практикують того, чого Він навчав. Вони переслідують тих, які відстоюють Правду і йдуть на все, щоб відкинути як нісенітниці усі види приватних одкровень, даних людству від часу Смерті Мого Сина на Хресті. Якщо б не приватні одкровення, дані світові Мною, Матір’ю Божою, як посланницею Христа, багато людей ніколи б не навернулися до Правди. Натомість багато людей продовжувало б ходити у темряві, відкидаючи Існування Бога і уникаючи молитви – дверей, які будучи відкритими, просвічують душу. Моя роль як Матері Божої атакована по цілому світі через те, що Мені була дана сила знищити нечестивого супротивника. Я розтрощу голову змія, як і було передбачено, але ті, які виявлятимуть Мені відданість, будуть зневажені та висміяні самозванцями, які насміляться оголосити себе експертами в навчанні Церкви.

Мій Син відчуває огиду до всякого роду ненависті, виявленої людиною до свого брата. Він проливає сльози, коли будь-хто, хто каже, що представляє Церкву Мого Сина, підбурює до ненависті щодо Божих дітей. Він страждає від болю Свого Розп’яття щоразу, коли слуга в Його Церкві кривдить інших або завдає жахливих страждань невинним.

Діти, ви повинні багато молитися за Церкву Мого Сина, бо вона перебуває під найбільшою атакою з дня її заснування. Вороги Мого Сина мають багато планів по її знищенню і більшість з них буде виходити зсередини Церкви. Зверніть увагу на Моє попередження і на те, що Я об’явила світові у Фатімі. Ворог вичікує і незабаром він буде повністю контролювати Церкву Мого Сина на землі та заведе мільйони людей в оману.

Закрийте свої вуха, коли ви чуєте, як служителів Мого Сина зневажають чи обмовляють за те, що вони захищають Слово Боже. Завжди пам’ятайте, що від Бога походить тільки любов і до будь-якої особи чи організації, яка заохочує вас засудити людину – незалежно від того, що вона зробила – треба ставитися із застереженням. Ви не можете декларувати себе служителем Бога, а потім паплюжити перед світом іншу людину. Ви ніколи не можете миритися з підбурюванням до ненависті будь-якого роду. Будь-яку людину, яка так чинить в Ім’я Мого Сина, не можна підтримувати, бо це ніколи не могло б походити від Бога. Мій Розарій необхідно відмовляти якомога частіше, щоб знищити зло, яке захоплює світ у цей час, коли всякого роду жорстокість вважається слушною.

Любов людини до своїх братів стала рідкістю, а милосердя серед християн ослабло. Ви повинні відкрити очі на Правду і пригадати собі те, чого Мій Син вас навчав. Це навчання ясне, як день, бо було записане для світу, щоб світ читав його у Найсвятішій Біблії.

Ваша улюблена Мати

Матір Спасіння

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •