The Warning is a Manifestation of My Divine Mercy given to Sr. Faustina

Sunday, June 26th, 2011 @ 18:00

My dearly beloved daughter, time is close now. There is very little time to warn and prepare all those poor souls, who will be so shocked during The Warning that they will not realise what they are witnessing. They must be told so that they will know what to expect. If they open their hearts to this great moment of Divine Mercy, they will be given the chance of eternal life.

This great Warning is the manifestation of My Divine Mercy given to Sister Faustina. This Great Act of My Mercy was foretold and it will be during The Warning that My great Mercy will envelop the whole world. My Blood and Water will gush forth so that you will all know the Truth at last. Tell those who do not believe in Me or My Eternal Father, that this event will happen. Then when it does they will be able to withstand the shock of My Mercy, which will save millions of souls during The Warning, from the grasp of Satan. The Truth, when revealed, will save so many from the fires of Hell.

The Holy Spirit, thereafter present in My children everywhere, will help defeat the works of the evil one. All of you must spread the Word about how mankind needs to prepare their souls in advance. For even believers must understand that they too will find it emotionally disturbing to view their own past sinful behaviour as it appears to Me.

I call on all of you now to seek Confession. For those other Christians, you must kneel down and pray for redemption. For those who are unsure of this prophecy, please keep your hearts open for when you witness this ecological, but supernatural event, it is important that you understand that this is the greatest miracle you will ever see and that it is My great Gift to you all. Consider this. This is how the final day of Judgment will unfold only this time you will not be condemned. You will be given a new lease of life when your soul will be saved, to enable you to restore to the level I desire of it.

Believers, pray for others with all your hearts now that they will be saved.

Yours Saviour

Jesus Christ

 

124. Попередження – це вияв Мого Божого Милосердя, даного сестрі Фаустині

неділя, 26 червня 2011 р., 18:00

Моя ніжно улюблена дочко, час є близьким. Є дуже мало часу, щоб попередити і підготувати всі ці бідні душі, які будуть настільки шоковані під час Попередження, що вони не зрозуміють, свідками чого вони стали. Їм потрібно сказати, щоб вони знали, на що очікувати. Якщо вони відкриють свої серця на цей великий момент Божого Милосердя, то їм буде даний шанс на Вічне Життя.

Це велике Попередження є виявом Мого Божого Милосердя, даного сестрі Фаустині. Цей великий Акт Мого Милосердя був передбачений і саме під час Попередження Моє велике Милосердя огорне увесь світ. Мої Кров і Вода хлинуть з Мого Серця, так що врешті всі пізнають Правду. Скажіть тим, які не вірять в Мене або в Мого Предвічного Отця, що ця Подія відбудеться. Тоді, коли це станеться, вони зможуть витримати шок Мого Милосердя, яке врятує мільйони душ під час Попередження від хватки сатани. Правда, коли буде виявленою, спасе багатьох від вогню Пекла.

Святий Дух, який після цього буде присутній в Моїх дітях по всьому світу, допоможе подолати роботу злого духа. Всі ви повинні поширювати Слово про те, як людство повинно підготувати свої душі заздалегідь. Бо навіть віруючі повинні зрозуміти, що для них також буде емоційно тривожним побачити свою власну гріховну поведінку в минулому, так як вона представляється Мені.

Зараз Я закликаю вас усіх шукати сповіді. Всі інші християни, ви повинні стати на коліна і молитися про спокутування. Ті, які не впевнені в цьому пророцтві, будь ласка, тримайте свої серця відкритими, бо коли ви станете свідками цієї екологічної, але надприродної події, важливо, щоб ви зрозуміли, що це найбільше чудо, яке ви будь-коли побачите і що це є Мій Великий Дар для вас усіх. Розважте над цим. Подібно буде перебігати Останній День Суду, тільки цього разу ви не будете засудженими. У вас буде вдихнуте нове життя, коли ваша душа буде врятована, щоб дозволити вам відновити її до рівня, якого Я бажаю від неї.

Віруючі, моліться зараз від усього серця за інших, щоб вони були врятовані.

Ваш Спаситель

Ісус Христос

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •