Mary: Satan loses his power when My Rosary is recited

Saturday, June 25th, 2011 @ 15:00

My child, always keep focused on my Son for He needs your attention. You must place all your trust in Him and never let anyone take your eyes off Him.

He, my child, has chosen you as one of the important messengers for these times so that lost souls are saved. Tell people to pray my Most Holy Rosary, even non-Catholics, for this is the greatest weapon against the influence of the deceiver, who groans in pain when it is said. His power is weakened when my children say this prayer. The more my children pray the Holy Rosary the more souls can be saved.

You, my child, have a very difficult Mission, much harder than any of the prophets in history. This is because of the darkness of spirit in the world. Never before has such a darkness descended, when My children turn their back on my Son, He Who died a terrible death to save them. Yet they have not only forgotten this, but choose to deny His very Existence.

Prayer to me, your Blessed Mother, hurts the evil one, who cringes and loses his power when my Rosary is recited. This is the weapon that has been given to me so I can help save lost souls, before I crush the serpent’s head, finally. Never underestimate the power of the Rosary, for even just one group of people dedicated to the regular devotion of my Holy Rosary can save their nation. Tell my children to be careful when turning their back on prayer, for when they do this they are leaving themselves wide open for the deceiver to ensnare them by his charming, but dangerous path to darkness. Bring my children into the Light by spreading devotion to my Most Holy Rosary.

Your beloved Mother

Mary Queen of Peace

 

122. Марія: сатана втрачає свою силу, коли відмовляється Мій Розарій

субота, 25 червня 2011 р., 15:00

Моя дитино, завжди залишайся зосередженою на моєму Синові, бо Він потребує твоєї уваги. Ти повинна довіритися Йому цілковито і ніколи нікому не дозволь відірвати від Нього своїх очей.

Він, моя дитино, обрав тебе в якості одного з важливих посланців для цього часу, щоб загублені душі були врятовані. Скажи людям, щоб вони молилися мій Святий Розарій, навіть некатолики, бо це найбільша зброя проти впливу шахрая, який стогне від болю, коли він відмовляється. Його сила слабшає, коли мої діти відмовляють цю молитву. Чим більше мої діти моляться Святий Розарій, тим більше душ можуть бути врятовані.

В тебе, моя дитино, дуже складна місія, набагато важча, ніж в будь-якого пророка в історії. Це через духовну темряву в світі. Ніколи раніше не сходила така темрява, коли Мої діти відвертаються від Мого Сина, Того, Хто помер страшною смертю, щоб врятувати їх. Однак вони не тільки забули про це, але й вирішили заперечити саме Його Існування.

Молитва до Мене, вашої Найсвятішої Матері, боляче ранить злого духа, який зіщулюється і втрачає свою силу, коли відмовляється Мій Розарій. Це зброя, яка була дана Мені, щоб Я могла допомогти рятувати загублені душі, перш ніж Я, нарешті, розчавлю голову змія. Ніколи не недооцінюйте силу Розарію, тому що навіть лише одна група людей, яка присвятила себе регулярному набожеству Мого Святого Розарію, може врятувати свій народ. Скажіть моїм дітям, щоб вони були обережними, коли відвертаються від молитви, тому що коли вони роблять це, вони залишають себе широко відкритими на шахрая, який обплутає їх на своїй чарівній, але небезпечній дорозі до темряви. Приведіть моїх дітей до Світла через поширення набожества Мого Святого Розарію.

Ваша улюблена Мати

Марія, Цариця Миру

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •