Ordinary People, Good People Turn their Backs on Me

Thursday, June 23rd, 2011 @ 21:10

My dearly beloved daughter, the joy you feel today is as result of the graces bestowed on you during Adoration yesterday. Now you know how important it is to allow Me to pour such graces on souls during this most special time when in My personal company.

How to identify lost souls

Today I want to talk to you about lost souls in the world and how to identify them. My followers often mistakenly believe that lost souls are those in mortal sin. This is not necessarily true. A lost soul can be a person who does not believe in Me, or My Eternal Father. A lost soul can also be those children so caught up in their day-to-day pursuit of earning money, building wealth, careers and craving after material things. All because of the joy they believe that these things will bring them in their future lives. These are ordinary people, good people, but who turn their backs on Me.

Many of these children of Mine are good at heart. They can be full of love for their fellow men, their family and friends. They may be popular and well-liked. And yet they can be lost souls. How is this you may ask? Because they do not believe that their soul is just as important as their physical needs and so they neglect it. By neglecting their soul they are prone to temptations thrown their way each day. They find it hard to resist worldly goods without considering that the time they invest in their ambitions could be spent showing love to others through the art of sharing. In their pursuit of money they can become proud. Pride makes it difficult to behave like a true follower of Mine.

Children, if you spend all your time chasing the dreams that you believe this world has to offer – wealth, possessions and positions of power – there is little time left to pray or nurture your souls for the next life. So many of My children can never understand why worldly goods leave them empty inside. They do not listen to those followers of Mine who know the Truth. By failing to acknowledge the Existence of God the Almighty Father, they cannot succeed in pleasing anyone other than themselves. On the outside these people live active, healthy, fun-filled lives without a care in the world. But this kind of lifestyle cannot be achieved in the right way without believing in eternal life. Humility is missing in their lives.

You may say, in their defence, but they need to feed their families and look after others who rely on them and so they work towards these goals. My answer is no they don’t. They are not aiming to feed their families. In many cases they are aiming for excesses to satisfy their lusts. The more they do this, the more they become lost to Me and My Eternal Father.

Unless My children wake up and recognise the ways in which Satan uses all the glorifying attractions of the world, to suck you into a false sense of materialistic security, you cannot come to Me. Time must be spent in this life in praise of your Creator – in looking after your neighbour through charitable works – in putting others needs before your own – by following in My footsteps.

Unless My children who do not believe in God the Father, or who do believe in Him but who choose conveniently to push any homage to Him aside because they are more concerned with worldly matters, they will find it hard to enter the gates of Heaven, the True Paradise they crave. Earth is just a phase in your entire being. Heaven, even a glimpse of what it offers, cannot be experienced in your lives on Earth. None of those worldly attractions are worth chasing if it means you have to forfeit the jewel that is Heaven.

The essential traits to enter My Glorious Kingdom are faith, love, humility and a desire to please Me.

Your beloved Teacher and Saviour of all Mankind

Jesus Christ

 

120. Звичайні люди, добрі люди відвертаються від Мене

четвер, 23 червня 2011 р., 21:00

Моя ніжно улюблена дочко, радість, яку ти сьогодні відчуваєш, є результатом Ласк, уділених тобі вчора під час Адорації. Тепер ти знаєш, як важливо є дати можливість Мені виливати такі Ласки на душі під час цього найбільш особливого часу, коли ти особисто перебуваєш у Моєму товаристві.

Як визначити загублені душі

Сьогодні Я хочу поговорити з вами про загублені душі в світі і як їх визначити. Мої послідовники часто помилково вважають, що загублені душі – це ті, які перебувають в смертному гріху. Це не обов’язково так. Загублена душа може бути людиною, яка не вірить в Мене чи в Мого Предвічного Отця. Загублені душі можуть також бути дітьми, захопленими своєю повсякденною гонитвою за зароблянням грошей, будуванням багатства, кар’єри і прагненням матеріальних речей. А все через радість, яку, як вони вважають, ці речі принесуть їм в їхньому майбутньому житті. Це звичайні люди, добрі люди, але які відвертаються від Мене.

Багато цих Моїх дітей є добрими серцем. Вони можуть бути сповненими любові до своїх співбратів, сім’ї та друзів. Вони можуть бути популярними і любленими багатьма людьми. І все ж, вони можуть бути загубленими душами. Ви можете запитати: як це можливо? Тому що вони не вірять, що їхня душа так само важлива, як і їхні фізичні потреби, і тому вони нехтують нею. Нехтуючи своєю душею, вони схильні до спокус, що постають на їхньому шляху кожного дня. Їм важко протистояти світовим принадам, не замислюючись про те, що час, який вони вкладають в свої амбіції, можна витратити на виявлення любові до інших через мистецтво ділитися. В своїй гонитві за грішми вони можуть стати гордими. Гордість чинить те, що їм складно поводитися так як личить Моїм справжнім послідовникам.

Діти, якщо ви проводите увесь свій час в гонитві за мріями, які, як вважаєте, цей світ може вам запропонувати – багатство, майно і керівні посади, то мало часу залишається на те, щоб молитися чи живити свої душі для наступного життя. Так багато Моїх дітей ніколи не можуть зрозуміти, чому світські блага залишають їх внутрішньо порожніми. Вони не слухають тих Моїх послідовників, які знають Істину. Відмовляючись визнавати Існування Бога, Всемогутнього Отця, вони не можуть досягти успіху в тому, щоб догодити будь-кому, окрім себе. Зовні ці люди живуть активним, здоровим, веселим і безтурботним життям. Але такий спосіб життя не може бути реалізований вірним шляхом без віри у Вічне Життя. У їхньому житті відсутнє смирення.

Ви можете сказати в їхній захист: але вони повинні годувати свої сім’ї і піклуватися про інших, які покладаються на них, і тому вони працюють в напрямку досягнення цих цілей. Моя відповідь – ні, вони цього не роблять. Вони не ставлять перед собою ціль годувати свої сім’ї. В багатьох випадках вони прагнуть до надмірностей, щоб задовольнити свої похоті. Чим більше так чинять, тим більше вони стають загубленими для Мене і Мого Предвічного Отця.

Якщо тільки Мої діти не прокинуться і не розпізнають способи, в які сатана використовує всі хвалені принади світу, щоб втягнути вас в фальшиве почуття матеріалістичної безпеки, то ви не можете прийти до Мене. Час в цьому житті має бути затрачений на прославлення вашого Творця – через турботу про свого ближнього через благодійність, в ставленні потреб інших вище своїх власних, ідучи Моїми слідами.

Тим Моїм дітям, які не вірять в Бога Отця, чи вірять в Нього, але обирають задля зручності відкинути всяку повагу до Нього, тому що більше стурбовані світськими справами, їм буде важко увійти у ворота Раю, справжнього Раю, якого вони жадають. Земля є лише етапом в цілому вашому існуванні. Небеса, навіть проблиск того, що вони пропонують, не можуть бути досвідчені у вашому житті на землі. Жодна з цих світських принад не вартує тієї гонитви, наслідком якої була б втрата тієї перлини, якою є Небо.

Найважливішими рисами, для того, щоб увійти в Моє Славне Царство є віра, любов, смирення і бажання догодити Мені.

Ваш улюблений Вчитель і Спаситель всього людства

Ісус Христос

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •