The Warning will prove that God Exists

Wednesday, June 22nd, 2011 @ 19:00

My dearly beloved daughter, strong now, having endured the worst trial so far, you will move to impart My urgent pleas to the whole world.

They, My beloved children, need to know that when I come soon, they will come face to face with Me. How I long to show them that I really do Exist and how I await the joy on their faces when they witness My Love and Mercy.

For many of My children will fall down and cry tears of relief, tears of joy and happiness, tears of wonder and love. For, at last, it will be possible to live a New Life thereafter, where all can follow the Truth of My Teachings.

My children will not realise the significance of this great Act of Mercy, the greatest Gift ever bestowed on mankind since My Crucifixion. For it will be through this Gift of The Warning that man’s eyes will be finally opened to the Truth of their entire existence on this Earth and beyond.

Those who are alive in this world today must understand how privileged they are to be given the proof of the Existence of God the Eternal Father and I, His beloved Son, although this is beyond your comprehension.

After the Warning do not turn back to your old ways

I urge all of you, that when you have seen My Presence and shown how sin, not only offends Me, but propels you down the pathway to Hell, that you must not turn back to your old ways.

The period after the Warning is crucial for world peace and your salvation. Do not reject this Gift. Grasp it with both arms. Let The Warning bring you as one in Me. When you do this and pray for guidance, you will be rewarded with the New Paradise on Earth where you will want for nothing.

Rejoice. Listen to Me. Heed My Message and allow My Love to envelop you towards My Glorious Kingdom.

I love you all. The next time you feel a stab of love in your heart for another fellow being, remember that this Gift comes from Me. Without love there is no life.

Your Divine King of Mercy

Jesus Christ, Son of God the Eternal Father

 

119. Попередження доведе, що Бог Існує

середа, 22 червня 2011 р., 19:00

Моя ніжно улюблена дочко, ти зараз стала сильною, бо знесла найгірше випробування на даний момент і будеш рухатися далі, щоб передати Мої термінові благання для всього світу.

Вони, Мої улюблені діти, повинні знати, що коли Я невдовзі прийду, то вони зустрінуться зі Мною віч-на-віч. Як сильно Я прагну показати їм, що Я дійсно Існую і як очікую на радість на їхніх обличчях, коли вони стануть свідками Моєї Любові і Милосердя.

Бо багато Моїх дітей впадуть і будуть плакати сльозами полегшення, радості і щастя, сльозами подиву і любові. Бо, нарешті, після цього можна буде жити Новим Життям, де всі зможуть дотримуватись Істини Мого Вчення.

Мої діти не розуміють значення цього Великого Акту Милосердя – найбільшого Дару, будь-коли уділеного людству від часу Мого Розп’яття. Бо через цей Дар Попередження очі людства остаточно відкриються на Правду щодо повноти їхнього існування на цій землі і поза нею.

Ті, які живуть сьогодні у цьому світі, повинні розуміти, якими упривілейованими вони є, бо їм буде надано докази Існування Бога, Предвічного Отця, і Його улюбленого Сина, хоч це і є понад їхнє розуміння.

Після Попередження не повертайтеся до своїх старих шляхів

Я закликаю вас – коли ви побачите Мою Присутність і вам буде показано, як ваш гріх не тільки ображає Мене, але й штовхає вас вниз на дорогу до Пекла – не повертайтеся до своїх старих шляхів.

Період після Попередження є вирішальним для миру в усьому світі і для вашого спасіння. Не відкидайте цей Дар. Вхопіться за нього обома руками. Дозвольте Попередженню привести вас до єдності в Мені. Якщо ви так зробите і будете молитися про керівництво, то ви будете винагороджені Новим Раєм на землі, де ви не будете ні в чому мати потреби.

Радійте. Слухайте Мене. Прислухайтеся до Мого Послання і дозвольте Моїй любові огорнути вас на шляху до Мого Славного Царства.

Я люблю вас усіх. Наступного разу, коли ви відчуєте удар любові в своєму серці до іншої особи, пам’ятайте, що цей Дар походить від Мене. Без любові немає життя.

Ваш Божественний Цар Милосердя

Ісус Христос, Син Бога, Отця Предвічного

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •