God the Father: Be brave, My little ones, for My Great Kingdom will soon be yours

Monday, July 21st, 2014 @ 14:23

My dear children, when I created the world, it was to share My Existence with each of you. My Love was then divided and it was then that the world became one in Me. My angels rejoiced in My new found Kingdom and My Love spread beyond My Realm, because I desired that this be the case.

While My Love was rebuked, I knew that My Sorrow would be replenished when I renewed the Earth to bring an end to sin. My Time is soon, when all will live according to My Will. My Holy Will, will be Present in the hearts of My children. All will be joyful again. Until this Great Day, much pain will be borne by man because sin has created such a separation from Me.

As long as sin exists, man will suffer the trials meted out to him by he who hates Me. He, the evil one, will present himself as if he loves you, as if he cares about you and he will continue to influence each one of you, until I send My Son to gather you into His Sacred Arms. Be brave, My little ones, for My Great Kingdom will soon be yours and you will, along with your families, live within My Holy Will.When My Divine Will is accomplished amongst you, the world, that is comprised of Heaven and Earth, will become one. When We are one, there will be no more pain or sorrow, because sin will be completely eradicated.

Your Eternal Father

God the Most High

1178. Бог Отець: Будьте хоробрими, Моя малеча, бо Моє Величне Царство невдовзі буде вашим

Понеділок, 21 липня 2014 р. Божого, 14:23

Мої дорогі діти, коли Я створив світ, Я зробив це для того, щоб розділити Моє Існування з кожним із вас. Моя Любов тоді поділилась і світ став одним у Мені. Мої ангели раділи у Моєму новоствореному Царстві, а Моя Любов поширилася за межі Мого Царства, бо Я бажав, щоб так сталося.

В той час як Моя Любов була засуджена, Я знав, що Мій Смуток буде поповнюватися, поки Я не оновлю землю, щоб покласти край гріху. Мій Час, коли всі будуть жити згідно з Моєю Волею, вже близький. Моя Свята Воля буде присутньою у серцях Моїх дітей. Всі будуть знову щасливими. До цього Великого Дня людина перенесе багато болю, тому що гріх створив таку розлуку зі Мною.

Доки існує гріх, людина страждатиме від випробувань, відміряних їй через того, хто ненавидить Мене. Він, злий дух, представить себе так, наче він любить вас, наче він піклується про вас і буде продовжувати впливати на кожного з вас, поки Я не вишлю Мого Сина, щоб зібрати вас у Його Святі Руки. Будьте хоробрими, Моя малеча, бо Моє Величне Царство невдовзі буде вашим і ви разом з вашими сім’ями житимете у Моїй Святій Волі. Коли Моя Божественна Воля здійсниться поміж вами, світ, який складається з Неба і землі, стане одним. Коли ми станемо одним, більше не буде болю та смутку, бо гріх буде повністю викорінений.

Ваш Предвічний Отець

Бог Всевишній

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •