Mother of Salvation: I will work closely with my beloved Son, Jesus Christ, in His final act to salvage humanity

Sunday, July 6th, 2014 @ 14:25

My child, my time as the Mother of Salvation, when I will work closely with my beloved Son, Jesus Christ, in His final act to salvage humanity has been firmly established.

I will, as and from this day forward, do all that is required of me to respond to Him as He intervenes in the affairs of the world to reveal His Mercy.

The road to salvation is a very difficult one, as it is never easy to open the eyes of the blind to the Truth. There is nothing more frustrating to witness than those poor souls who cannot see because they refuse to. Man’s stubbornness is a great barrier and because of this great acts of prayer and sacrifice are required by all those who are blessed with the Light of God in their hearts. It will be your generosity of free will, as you bring my Son the gift He desires, which will enable the Holy Spirit to descend upon those souls who are in great need of my Son’s Mercy.

It can be a great challenge to proclaim the Truth, by your faith alone. But while many people are loyal to my Son they do not have the gift of insight. Blind faith in God is a great Gift and is given to those who are tender of heart and devoid of ego. Rise therefore, dear children, and prepare for the great battle for souls. It will be the greatest task even for the strongest amongst you. Allow me, your Mother, to guide you in the times ahead, for I am your Advocate and Jesus Christ has given me great Graces so that I will be able to take you with me along the path to great glory.

Go in peace to love and serve God. For those who follow Him, as little children, every Protection will be accorded to you.

Your beloved Mother

Mother of Salvation

1170. Матір Спасіння: Я буду тісно співпрацювати з Моїм улюбленим Сином, Ісусом Христом, в Його остаточному акті по спасінню людства

Неділя, 6 липня 2014 р. Божого, 14:25

Моя дитино, Мій час як Матері Спасіння, коли Я буду тісно співпрацювати з Моїм улюбленим Сином, Ісусом Христом, в Його остаточному акті по спасінню людства, був чітко встановлений.

Від цього дня Я робитиму в майбутньому все, що від Мене залежить, щоб сприяти Йому, оскільки Він втручається у справи світу, щоб об’явити Своє Милосердя.

Дорога до спасіння є дуже важкою, бо ніколи не буває легко відкривати очі сліпих на Правду. Немає більшого розчарування, ніж спостерігати за тими бідними душами, які не бачать, тому що не хочуть бачити. Впертість людини є величезною перешкодою і тому потрібні великі діла молитви та жертви усіх тих, які благословенні Божим Світлом у своїх серцях. Це буде щедрістю вашої вільної волі, коли ви принесете Моєму Синові дар, якого Він бажає, щоб дозволити Святому Духові зійти на ті душі, які найбільше потребують Милосердя Мого Сина.

Проголошення Правди, опираючись лише на саму вашу віру, може стати великим викликом. Хоч багато людей є вірними Моєму Синові, однак вони не мають Дару Бачення. Сліпа віра в Бога є великим Даром, який дається тим, які мають чуйні серця і які позбавлені егоїзму. Тому підніміться, дорогі діти, і приготуйтеся до великої битви за душі. Це буде найважчим завданням навіть для найсильніших з поміж вас. Дозвольте Мені, вашій Матері, вести вас у прийдешніх часах, бо Я є вашою Заступницею і Ісус Христос дав Мені великі Ласки, щоб Я могла взяти вас з Собою в дорогу до великої слави.

Ідіть в мирі, щоб любити Бога і служити Йому. Ті, які підуть за Ним, як маленькі діти, отримають всякий Захист.

Ваша улюблена Мати

Матір Спасіння

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •