Mother of Salvation: It will soon become unlawful to declare that you follow Jesus Christ

Wednesday, July 2nd, 2014 @ 16:40

Dear children, if humanity were to witness the Majesty of my Son, Who sits on the Heavenly Throne, at the right hand side of the Eternal Father, they would hang their heads in shame and remorse.

My beloved Son, Jesus Christ, is adored, honoured and lavished with great love by the angels and saints in Heaven. On Earth there is very little respect shown to He Who suffered a terrible death to salvage the human race from sin. How the Heavens weep at this time in history, as every attempt to rid the Earth of every sign that represents my Son is being made everywhere. Not content with banishing public displays of the Most Holy Crosses, it will soon become unlawful to declare that you follow Jesus Christ.

Very little tolerance will be shown to Christians who remain true to the Word and who follow the path to God. Even those holy servants who profess to serve Jesus Christ will be too weak to defend Christianity and they will allow themselves to be forced into accepting these laws. In many cases the traitors amongst them will facilitate the abolition of the Cross and the Truth of Christianity. In time, they will all adore a false doctrine, along with other faiths which will not come from God. Because they will choose the path of error, by their own free will, this means that they will refuse to accept God’s Mercy and they will condemn themselves to the darkness.

You must never betray my Son for any reason, for He is the Way of the Truth and only He can bring you Eternal Salvation.

Your beloved Mother

The Mother of Salvation

1167. Матір Спасіння: Невдовзі стане незаконним заявляти, що ви є послідовниками Ісуса Христа

Середа, 2 липня 2014 р. Божого, 16:40

Дорогі діти, якщо б людство стало свідком Величі Мого Сина, Який сидить на Небесному Троні по правиці Предвічного Отця, вони б опустили свої голови від сорому і докорів сумління.

Мого улюбленого Сина, Ісуса Христа, величають, поклоняються і вихваляють з великою любов’ю ангели і святі на Небі. А на землі дуже мало поваги виявляють Тому, Хто переніс жахливу смерть, щоб спасти людський рід від гріха. Як же плачуть Небеса в цей час людської історії, коли скрізь вчиняється кожна спроба, щоб позбавити землю кожного знаку, який представляє Мого Сина. Не вдовольнившись забороною привселюдно виставляти Найсвятіші Хрести, скоро стане незаконним заявляти, що ви є послідовниками Ісуса Христа.

Дуже мало терпимості буде проявлятися до християн, які залишаться вірними Слову і які будуть іти дорогою до Бога. Навіть ті висвячені слуги, які визнають, що служать Ісусу Христу, будуть занадто слабкими, щоб захистити християнство і дозволять примусити себе прийняти ці закони. У багатьох випадках зрадники з-поміж них сприятимуть ліквідації Хреста та християнської Правди. З часом усі вони, разом з іншими віруваннями, які не походять від Бога, будуть поклонятися фальшивому вченню. Оскільки вони за своєю власною волею виберуть помилковий шлях, то це означатиме, що вони відмовляться прийняти Боже Милосердя і засудять себе до темряви.

Ви ніколи не повинні зраджувати Мого Сина з будь-якої причини, тому що Він є Дорогою Правди і тільки Він може принести вам Вічне Спасіння.

Ваша улюблена Мати

Матір Спасіння

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •