Mother of Salvation: For every step you take to come closer to my Precious Son, you will take two steps backwards

Wednesday, June 18th, 2014 @ 14:51

My children, follow me, the Mother of Salvation, and take my hand as I lead you along the path of Truth to my Son. It will be through my intercession that many of you will find the courage to walk this thorny and stone ridden path to Eternal Salvation.

Dear children, in order to get to know my Son truly, it requires great perseverance. You must open your mind, your heart and your soul, without a trace of doubt or pride, before you will be able to see. When the Truth is revealed to you within your hearts, you must cling to this, for it will be the means by which you will be set free.

For every step you take to come closer to my Precious Son, you will take two steps backwards, because of the way in which the evil one will taunt you. He will never cease to try and pull you away from Christ, for he has made it his vile mission to pull you in the opposite direction. So when you fall along your journey you must pick yourself up again and start all over. For each time you take a backward step, know that everything that Satan influences will always be backwards – the opposite to all that my Son bequeaths to the human race. You will, therefore, require great patience, but once you overcome every hurdle, you will walk more quickly along the path towards my Son. Each setback, when overcome, will make you stronger in your faith. And when your faith becomes strong, nothing will stand in your way to become a true disciple of Jesus Christ.

Go in peace, dear children, and allow me, the Mother of Salvation, to help you to become stronger in your love for Jesus Christ, because without Him you will never find the peace and comfort that you seek in this life or beyond.

Your loving Mother

Mother of Salvation

1156. Матір Спасіння: З кожним кроком, який ви робите назустріч Моєму Дорогоцінному Синові, ви будете робити два кроки назад

Середа, 18 червня 2014 р. Божого, 14:51

Мої діти, ідіть за Мною, Матір’ю Спасіння, і візьміть Мене за Руку, бо Я поведу вас дорогою Правди за Моїм Сином. Саме завдяки Моєму заступництву багато з вас знайде в собі мужність, щоб іти цією тернистою і кам’янистою дорогою до Вічного Спасіння.

Дорогі діти, щоб по-справжньому пізнати Мого Сина, необхідна велика наполегливість. Ви повинні відкрити свій розум, своє серце і свою душу, без тіні сумніву чи гордині, перш ніж ви будете здатні бачити. Коли Правда буде відкрита вам у ваших серцях, вам необхідно триматися за неї, бо це засіб, за допомогою якого ви станете вільними.

З кожним кроком, який ви робите назустріч Моєму Дорогоцінному Синові, ви будете робити два кроки назад, через той спосіб, в який злий буде глузувати над вами. Він ніколи не полишить спроб відтягнути вас від Христа, бо він зробив це своєю мерзенною місією – тягнути вас у протилежному напрямку. Тому коли ви падаєте на своєму шляху, ви повинні знову підніматися і починати все спочатку. Кожен раз, коли ви робите крок назад, пам’ятайте, що все, до чого схиляє сатана, завжди буде рухом у зворотному напрямку – протилежному до всього, що Мій Син заповідає людському роду. Тому ви потребуватимете великої терпеливості, але як тільки ви подолаєте кожну наступну перешкоду, ви будете іти все швидше дорогою до Мого Сина. Кожна невдача, яка буде переборена, зробить вас сильнішими у вірі. А коли ваша віра стане сильною, ніщо більше не стоятиме на вашому шляху, щоб стати справжнім учнем Ісуса Христа.

Ідіть в мирі, дорогі діти, і дозвольте Мені, Матері Спасіння, допомогти вам стати сильнішими у вашій любові до Ісуса Христа, тому що без Нього ви ніколи не знайдете миру і щастя, яких ви шукаєте в цьому житті чи за його межами.

Ваша улюблена Мати

Матір Спасіння

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •