Intellectual Religious Snobbery offends Me

Wednesday, June 15th, 2011 @ 10:00

Today, My daughter, I want to warn those devoted followers of Mine, who publicly proclaim My Name, to follow the Truth of My Teachings and to tread carefully.

I love all My followers and especially those who show humility at all times. I become frustrated, however, when solemn and earnest Christians, who speak My Word, try to analyse My Teachings in a loud and dictatorial manner. Not enough is it to spread My Word, they feel they must bring My Teachings into a human intellectual debate, which serves only one purpose. To prove to others that they are more qualified to understand My Most Holy Word. So intent are they to prove that they are right in their discernment, that they divide My true followers. Their solemn and earnest devotion to Me can often render them impotent in their real love for Me, which should always stem from humility.

They must keep their loud voices, full of intellectual criticism, quiet. They must stop, listen to My Voice and resist the urge to prove their knowledge of spiritual matters to others. When they do this they are guilty of the sin of pride. They do not know Me at all. Because they do not take the time to stay quiet and humble themselves before My Eyes, which are all-seeing. Until these solemn followers of mine become little in My Eyes and lower themselves before Me, I will not be able to draw them to Me.

Glorify Me. Honour My Word. Follow My example. Never persecute others in My Name, especially your fellow Christians.

Your beloved Teacher and Saviour

Jesus Christ

 

115. Інтелектуальний релігійний снобізм ображає Мене

середа, 15 червня 2011 р., 10:00

Сьогодні, Моя дочко, Я хочу застерегти Моїх відданих послідовників, які привселюдно проголошують Моє Ім’я, дотримуватися Істини Мого Вчення і діяти обережно.

Я люблю всіх Моїх послідовників і особливо тих, які виявляють смирення повсякчас. Однак Я засмучуюсь, коли поважні та щирі християни, які проголошують Моє Слово, намагаються аналізувати Моє Вчення у гучній та диктаторській манері. Їм недостатньо поширювати Моє Слово, вони відчувають, що повинні перенести Моє Вчення в людську інтелектуальну дискусію, яка служить лише одній меті. Щоб довести іншим, що вони більш кваліфіковані, щоб розуміти Моє Найсвятіше Слово. Вони так сильно зосереджені на доведенні того, що мають рацію у своїй проникливості, що це викликає серед Моїх правдивих послідовників поділи. Їхня поважна і щира побожність до Мене часто може чинити їх безсилими в їхній правдивій любові до Мене, яка завжди повинна випливати зі смирення.

Вони повинні тримати свої гучні голоси, повні інтелектуальної критики, в тиші. Вони повинні зупинитися, прислухатися до Мого Голосу, і чинити опір бажанню довести іншим свої знання в духовних питаннях. Коли вони роблять це, то вони винні в гріху гордині. Вони взагалі Мене не знають. Тому що вони не уділяють час на те, щоб залишатися тихими і впокорювати себе перед Моїми Очима, які є всевидячими. Поки ці Мої поважні послідовники не стануть малими в Моїх Очах і не понизять себе переді Мною, Я не буду в стані притягнути їх до Себе.

Прославляйте Мене. Вшановуйте Моє Слово. Наслідуйте Мій приклад. Ніколи не переслідуйте інших в Моє Ім’я, особливо ваших співбратів християн.

Ваш улюблений Вчитель і Спаситель

Ісус Христос

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •