Hand Me over your troubles and I will ease your burden

Monday, June 13th, 2011 @ 18:00

My dearly beloved daughter, prayer is increasing now at a stronger pace, due to the Gift of the Holy Spirit, which has penetrated the souls of all My followers the world over. Their ears are now alert to My Most Holy Word.

Pray for all My poor, tormented children who are suffering great hardship in the world, as a result of the horror of the acts to which they are victims, all because of the sins of mankind.

Let Me remind all My children, everywhere, to recite My Divine Mercy Chaplet, every single day. Pray too, and I include all Christian faiths, the Holy Rosary – to My beloved Mother, for this powerful prayer will weaken Satan’s power over My children.

All I ask, is for all of you who are in sorrow with trials and worries, to hand Me over now, all these concerns, and allow Me to deal with them. Trust in Me and your burden will be eased. Let Me guide you into a more peaceful state. Relax, My children, and allow My Peace to flood your delicate, starving souls. The darkness you feel stems from fear. Fear stems from lack of trust. When you lose trust in Me, Satan plants doubts in your minds.

Never underestimate what he does when he constantly plays games to turn you against your neighbour. This deceit is always primarily directed at My most devout followers. He hates you if you love Me. He will never rest until he unsettles you. He laughs when you falter. Don’t give him this power, because when you do your faith in Me weakens.

The Prayer to St Michael and the recital of the Most Holy Rosary are your most powerful weapons against Satan. Go now with more confidence and hand Me over your problems and concerns because I Am here waiting for you at all times to bring you into the Light.

I love you all, children. Trust in Me more.

Your loving Saviour

Jesus Christ

 

113. Передайте Мені свої проблеми і Я полегшу ваш тягар

понеділок, 13 червня 2011 р., 18:00

Моя ніжно улюблена дочко, молитва в цей час набирає сили у швидшому темпі завдяки Дару Святого Духа, який проник в душі усіх Моїх послідовників по всьому світу. Їхні вуха тепер є чутливими до Мого Найсвятішого Слова.

Моліться за всіх Моїх бідних, мучених дітей, які страждають від великих труднощів у світі в результаті жахливих вчинків, жертвами яких вони є, а все це через гріхи людства.

Дозвольте Мені нагадати всім Моїм дітям, повсюди, щоб вони відмовляли Мою вервицю до Божого Милосердя кожного дня. Моліться також, і Я включаю всі християнські конфесії, святий Розарій – до Моєї улюбленої Матері, тому що ця потужна молитва послабить владу сатани над Моїми дітьми.

Все, про що Я прошу, це щоб ви усі, які сумуєте через випробування і турботи, передали Мені зараз всі ці проблеми і дозволили Мені впоратися з ними. Довіртеся Мені і ваш тягар буде полегшений. Дозвольте Мені привести вас в більш мирний стан. Розслабтеся, Мої діти, і дозвольте Моєму миру наповнити ваші делікатні, голодуючі душі. Темрява, яку ви відчуваєте, виникає зі страху. Страх виникає з браку довіри. Коли ви втрачаєте довіру до Мене, сатана сіє сумніви у вашому розумі.

Ніколи не легковажте тим, що він робить, коли постійно грає в ігри, щоб повернути вас проти свого ближнього. Цей обман завжди спрямований найперше на Моїх найбільш відданих послідовників. Він ненавидить вас, якщо ви любите Мене. Він ніколи не заспокоїться, поки не виб’є вас з колії. Він сміється, коли ви спотикаєтесь. Не давайте йому цієї сили, тому що коли ви це робите, ваша віра в Мене слабшає.

Молитва до святого Михаїла і відмовляння Найсвятішого Розарію є вашою найбільш могутньою зброєю проти сатани. Ідіть зараз із більшою впевненістю і передайте Мені свої проблеми і турботи, тому що Я тут, чекаю на вас повсякчас, щоб привести вас до Світла.

Я люблю вас усіх, діти. Довіряйте Мені більше.

Ваш люблячий Спаситель

Ісус Христос

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •