Message to priests, Bishops and Cardinals about false prophet

Tuesday, June 7th, 2011 @ 15:50

My dearly beloved daughter, you have suffered because the deceiver is tormenting you. You must pray hard to resist his attacks on you. Place all your trust in Me and then let Me deal with these. Instead, you are getting upset, when you must offer this suffering to Me with joy in your heart. If you keep reminding yourself that it is because you are in union with Me that these sufferings come about and that you are truly blessed as a chosen soul, then you will feel differently.

Many of My followers are now beginning to realise what is happening in the world and through the graces of the Holy Spirit they are rising to the challenge of defending My Word. This army of the faithful will become stronger now and will fearlessly lead sinners towards salvation.

My Holy Vicar, Pope Benedict, needs your prayers. Pray for him daily for he needs protection on every level to take him through the torment that lies ahead. It is important that My followers keep alert to any new pope that may come forward for he will not be from God. Please urge all My sacred servants to prepare for the terrible challenges, the most daunting they will ever have to face in their ministry. It will take great courage to stand up to the Truth of My Teachings. So many of My sacred servants are blind to the promises I made, when I said I would come again. When did they think this would be? So used are they to reciting My Teachings that they have forgotten that they may witness these events at any time and, perhaps, even in their own lifetime. For this is one of the greatest challenges today.

If I sent prophets into the world thousands of years ago, then of course, I will send them again in the period to prepare the world for when I will come again.

Wake up to the lessons you teach your congregation. Realise that it is I who speaks to you now. Many will come in My Name, but few will speak the Truth. This Message comes from Me, your Divine Saviour. Pray for the discernment to recognise My True Voice when it is given to you. Open your hearts now and listen to what I have to tell you. The time has come, to inform you, that the prophecies contained in the Book of Revelation are about to unfold before your eyes.

You, My beloved servants, must fight with bravery, through your love for Me, against the obstacles placed by the deceiver that will challenge you to the end of your endurance. You must acknowledge that the false prophet is about to seduce you. Charm you. Convince you that he represents the Truth. You must now show your allegiance to Me, and My Eternal Father. Please do not despair. For although these events will frighten you and disturb you, your allegiance and loyalty must be to Me.

For the first time in your ministry, your faith will be truly tested now. The Church of Peter is My Church. But when the Keys are handed back to God the Father, which they will be now, the Church becomes part of My Kingdom. I Am the Truth. Follow the Truth at all times.

Pray to Me now, for the graces required to ensure you will rise above the deceit of Satan in time. Otherwise the false prophet will ensnare My beloved children through his charismatic, charmful ways, the ways of the deceiver, with whom he is entangled. Satan will not win over My Church if My servants are alert to the deceit and see it for what it is. A diabolical lie, from which, if you become involved and swear allegiance to this new abomination, there will be no return!

Hear Me now. Turn to Me for guidance and the special graces required to lead My flock back to Me and My Heavenly Father. For when you do, I will bestow such graces that it will not be long before you will find the strength to defend My Word, at all costs.

I love you all and yearn for your support during these end times.

Jesus Christ

 

107. Послання до священиків, єпископів і кардиналів про лжепророка

вівторок, 7 червня 2011 р., 15:50

Моя ніжно улюблена дочко, ти страждала, тому що шахрай мучив тебе. Ти повинна молитися наполегливо, щоб протистояти його нападам на тебе. Довірся Мені цілковито і дозволь тоді Мені впоратися із цим. Натомість ти засмучуєшся, тоді коли ти повинна пожертвувати ці страждання Мені з радістю в своєму серці. Якщо ти будеш продовжувати нагадувати собі, що саме тому, що ти перебуваєш в союзі зі Мною, ці страждання відбуваються, і що ти дійсно благословенна як вибрана душа, тоді ти будеш відчувати себе по-іншому. Багато Моїх послідовників починають зараз усвідомлювати, що відбувається у світі, і через ласки Святого Духа вони приймають виклик захищати Моє Слово. Ця Армія віруючих зараз стане сильнішою і безстрашно поведе грішників до спасіння.

Мій святіший Вікарій, папа Бенедикт, потребує ваших молитов. Моліться за нього щодня, тому що він потребує захисту на кожному рівні, щоб він пройшов через муки, які чекають на нього попереду. Важливо, щоб Мої послідовники зберігали пильність до будь-якого нового папи, який може надійти, тому що він буде не від Бога. Будь ласка, закличте всіх Моїх висвячених слуг підготуватися до цих жахливих випробувань, найбільш складних, з якими їм будь-коли довелося зіткнутися в своєму служінні. Потрібна буде велика мужність, щоб піднятися для Істини Мого Вчення. Так багато Моїх висвячених слуг є сліпими до обітниць, які Я дав, коли сказав, що прийду знову. Як вони думають, коли це станеться? Вони так призвичаїлись до викладання Мого Вчення, що забули, що в кожному часі можуть стати свідками цих подій, а можливо, навіть за свого власного життя. Бо це є один з найбільших викликів сьогодення.

Якщо Я посилав пророків у світ тисячі років тому, то звичайно, Я пошлю їх знову в цей період, щоб підготувати світ на те, коли Я прийду знову.

Прокиньтеся до уроків, яких ви навчаєте своїх вірних. Зрозумійте, що це Я є Той, Хто говорить з вами зараз. Багато прийдуть в Моє Ім’я, але мало хто буде говорити Правду. Це Послання походить від Мене, вашого Божественного Спасителя. Моліться про проникливість, щоб розпізнати Мій Правдивий Голос, коли він дається вам. Відкрийте свої серця зараз і послухайте те, що Я маю сказати вам. Прийшов час повідомити вам, що пророцтва, які містяться в Книзі Одкровення, невдовзі сповняться на ваших очах.

Ви, Мої улюблені слуги, з любові до Мене повинні хоробро боротися з перешкодами, які розміщує перед вами шахрай, що буде для вас викликом аж до межі витривалості. Ви повинні визнати, що лжепророк збирається спокусити вас. Зачарувати вас. Переконати вас, що він представляє Істину. Ви повинні зараз виявити свою відданість Мені і Моєму Предвічному Отцю. Будь ласка, не впадайте у відчай. Бо хоч ці події налякають і стурбують вас, ваша відданість і вірність повинні належати Мені.

Вперше в своєму служінні ваша віра буде зараз по-справжньому випробувана. Церква Петра є Моєю Церквою. Але коли ключі від неї повернуті Богу Отцю, що зараз і відбувається, то Церква стає частиною Мого Царства. Я Є Істина. Дотримуйтеся Істини повсякчас.

Моліться зараз до Мене про необхідні Ласки, які допоможуть вам своєчасно піднятися над обманом сатани. В іншому випадку лжепророк заманить Моїх улюблених дітей через свій харизматичний, чаруючий спосіб, спосіб шахрая, з яким він є пов’язаний. Сатана не завоює Мою Церкву, якщо Мої слуги будуть насторожі до обману і будуть бачити його таким, яким він є. Диявольською брехнею, від якої, якщо ви візьмете участь і присягнете на вірність цій новій гидоті, повернення не буде!

Почуйте Мене зараз. Зверніться до Мене за керівництвом і особливими ласками, які потрібні, щоб вести Мою паству назад до Мене і до Мого Небесного Отця. Бо коли ви це зробите, Я обдарую вас такими ласками, що невдовзі ви знайдете сили захищати Моє Слово за будь-яку ціну.

Я люблю вас усіх і сумую за вашою підтримкою під час цих кінцевих часів.

Ісус Христос

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •