Pope Benedict’s Days are now numbered

Wednesday, June 1st, 2011 @ 11:00

My dearly beloved daughter, you have just been tested yet again, in My Most Holy Name, to deviate from the Truth. This will be a regular occurrence, for not a day will pass when the deceiver will not stop to try and take you away from this Work, by placing doubts in your mind.

You must not look at other visionaries’ messages, or listen to any other person who claims to come in My Name, if they give you a message, which is contrary to the Word you receive from Me.

My prophecies are accurately communicated to you, My daughter. Satan will continue to chip away and hurt you when you least expect it. So be on your guard at all times. My beloved Vicar’s days are now numbered. He will have left the Vatican before The Warning takes place. Trust in Me. Obey Me. You are now progressing well. But never take your eyes away from Me.

Do not, however, be afraid to live your life as you would normally, as long as prayer and devotion to Me is an integral and important part. I Am going to ensure that you are not alone in this Work from now on and that only those who are being directed by Me will have any influence on your discernment.

Trust Me when I say, Satan will not sabotage My Words, nor contaminate these Messages you receive from Me. That will not happen in this instance, for this Mission is paramount and every protection is offered to you, My daughter. If you ever feel concerned about any Messages, simply ask Me for the answer and it will be given. Do not ask anybody else for their views, for they are not qualified to comment on My Divine Word.

Never get involved with other visionaries’ messages. This is very important, for it will damage your Work.

By now you know that I, your Saviour and King of Mankind, Am in Authority. No man shall sully My Word. Ever. Be thankful you are being afforded the Gift of prophecy and obey Me at all times. Never offend Me by doubting. Those times are well behind you. Seek Me out with humility in your heart and soul. Keep silent when My Word is mocked, attacked, denied, contradicted and questioned, for it is not up to you to answer for Me. You will learn so much more from Me, My daughter, if you will sit down and listen to Me. I infuse your mind with the Gift of discernment. Accept this Gift. Do not doubt. Rejoice with Me.

This is a very important Mission, unlike anything I have sent to mankind since the early prophets. It is going to require strength on your part, in human terms. What is important right now is to simply communicate with Me through prayer, Adoration and the Blessed Sacraments. Anything else must be kept outside of this. Your family is very important at all times. Everything outside of these two entities falls into a much lower category. Try to relax and feel My Love. Don’t waste valuable time worrying. Just join with Me in full union and you will be safe from harm. I love you, My daughter, and I trust you.

Your devoted Saviour and Teacher

Jesus Christ

 

102. Дні папи Бенедикта полічені

середа, 1 червня 2011 р., 11:00

Моя ніжно улюблена дочко, ти щойно знову була випробувана в Моє Найсвятіше Ім’я, щоб відхилитися від Істини. Це буде регулярне явище, бо не пройде і дня, щоб шахрай не спробував зупинити і віддалити тебе подалі від цієї Праці, поміщаючи сумніви в твоєму розумі.

Ти не повинна дивитися на послання інших візіонерів, чи слухати будь-яких інших осіб, які стверджують, що приходять в Моє Ім’я, якщо вони дають тобі послання, які суперечать Слову, яке ти отримуєш від Мене.

Мої пророцтва чітко передаються тобі, Моя дочко. Сатана буде продовжувати послаблювати тебе і завдавати тобі болю, коли ти найменше цього очікуватимеш. Тому будь насторожі повсякчас. Дні Мого улюбленого Вікарія зараз полічені. Він покине Ватикан до того, як відбудеться Попередження. Довірся Мені. Корись Мені. Ти зараз розвиваєшся добре. Але ніколи не відводь своїх очей від Мене.

Не бійся однак жити своїм життям, як би ти зазвичай жила, поки молитва і відданість Мені є невід’ємною і важливою частиною. Я збираюсь забезпечити, щоб ти відтепер не була самотньою в цій Праці і щоб тільки ті, які проваджені Мною, мали якийсь вплив на твоє розпізнання.

Довіряй Мені, коли Я говорю, що сатана не зашкодить Моїм Словам і не забруднить ці Послання, які ти отримуєш від Мене. В даному випадку цього не станеться, тому що ця Місія має першочергове значення і тобі, Моя дочко, надається всякий захист. Якщо ти будь-коли відчуєш занепокоєння з приводу будь-яких Послань, то просто попроси Мене про відповідь, і вона буде дана. Не питай нікого іншого про їхню точку зору, бо вони не мають права коментувати Моє Божественне Слово.

Ніколи не зв’язуйся з посланнями інших провидців. Це дуже важливо, тому що це зашкодить твоїй Праці.

Тепер ти знаєш, що Я, твій Спаситель і Цар людства, маю Авторитет. Жодна людина не повинна заплямовувати Моє Слово. Ніколи. Будь вдячною за те, що тобі надається Дар пророцтва і завжди корися Мені. Ніколи не ображай Мене сумнівами. Ті часи далеко позаду тебе. Шукай Мене зі смиренням в своєму серці і душі. Зберігай мовчання, коли Моє Слово висміюють, нападають на нього, заперечують його, суперечать йому і ставлять його під сумнів, тому що не тобі відповідати за Мене. Ти навчишся від Мене набагато більшому, Моя дочко, якщо сядеш і послухаєш Мене. Я наповню твій розум Даром розпізнання. Прийми цей Дар. Не сумнівайся. Радій зі Мною.

Це дуже важлива Місія, не схожа на жодну, яку Я посилав людству від часу ранніх пророків. Це вимагатиме сили з твого боку, по-людськи. Що є важливим просто зараз – це попросту спілкуватися зі Мною через молитву, Адорацію і Святі Таїнства. Будь-що інше повинно триматися поза межами цього. Твоя сім’я є дуже важливою повсякчас. Все, що знаходиться поза межами цих двох сутностей, потрапляє в набагато нижчу категорію. Постарайся розслабитися і відчути Мою любов. Не витрачай дорогоцінний час на занепокоєння. Просто злучися зі Мною в цілковитій єдності і ти будеш в безпеці від кривди. Я люблю тебе, Моя дочко, і Я довіряю тобі.

Твій відданий Спаситель і Вчитель

Ісус Христос

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •