Prophecy at Garabandal will now become a reality

Tuesday, May 31st, 2011 @ 15:30

My dearly beloved daughter, we have come a long way in such a short time. That was for a reason. For it was all the time needed to impart My Most Holy Word in a world starving of My Love. Still they do not listen, because they do not want to know. While many of My loyal followers are alert now, to the changes coming, so many have no interest whatsoever in the warnings given to the world by My beloved Mother up to now. The prophecies given at Garabandal will now become a reality. Prepare now for this event, for you have only a few months left to prepare your souls.

Please do not fear, My daughter, for I know that these events have made you sad because you are thinking of your children’s future. The Warning will change everything. But it will present a fork in the road. Mankind, when having been woken up to the Truth of the Existence of God, will then, through his own free will, chose one of two paths, the path of salvation, or the path of damnation.

Chastisement will wipe out much of the world

Pray hard that man chooses the first. For if he doesn’t, the world will suffer the most severe chastisement with much of it wiped out. Why would My children wish this? Yet, because of sin, man will sadly choose to ignore My promise and follow the path of the deceiver. I have told you, I will not give you a date for The Warning, for this is known by only a few chosen souls. For if this date were to be made public, people would be tempted to seek redemption out of a sense of false humility. Trust in Me. All will be well, children. You are blessed to be given this wonderful Gift of Revelation. The world will now seem to become quieter and somewhat strange in the coming months leading up to The Warning. For when it happens, spectacular though it will be visually in the sky, so quiet will this mystical experience be, that you will be more prepared for this silent encounter with your own conscience.

Remember, the more people that are forewarned of this event, the more souls will be saved. Pray, pray My Divine Mercy for those souls who will die during The Warning. They need your prayers.

Your loving Saviour

Jesus Christ

 

101. Пророцтво з Гарабандалю зараз стане реальністю

вівторок, 31 травня 2011 р., 15:30

Моя ніжно улюблена дочко, ми пройшли довгий шлях за такий короткий час. На те була причина. Бо це був час, необхідний для того, щоб передати Моє Найсвятіше Слово в світ, зголоднілий за Моєю Любов’ю. Проте вони не слухають, бо не хочуть знати. Хоч багато хто з Моїх вірних послідовників є насторожі зараз до майбутніх змін, так багато взагалі не зацікавлені в попередженнях, що були дані світові до цієї пори Моєю улюбленою Матір’ю. Пророцтва, дані в Гарабандалі, зараз стануть реальністю. Приготуйтеся зараз до цієї події, бо у вас залишилося лише небагато місяців, щоб підготувати свої душі.

Будь ласка, не бійся, Моя дочко, тому що Я знаю, що ці події засмутили тебе, тому що ти думаєш про майбутнє своїх дітей. Попередження змінить все. Але воно буде представляти роздоріжжя. Людство, прокинувшись до Істини про Існування Бога, за своєю власною волею обере тоді один з двох шляхів – шлях спасіння або шлях прокляття.

Покарання знищить більшу частину світу

Наполегливо моліться, щоб людина вибрала перший. Бо якщо вона цього не зробить, світ буде страждати від найсуворішого покарання, при цьому більша його частина буде знищена. Навіщо Моїм дітям хотіти цього? Однак через гріх людина, на жаль, зробить вибір ігнорувати Мою обітницю і йти шляхом шахрая. Я сказав вам, що не надам вам дати Попередження, бо вона відома лише кільком вибраним душам. Бо якщо б ця дата була оприлюднена, люди були б спокушені шукати спокутування з фальшивого почуття смирення. Довіртеся Мені. Все буде добре, діти. Ви благословенні, що вам дається цей дивовижний Дар Одкровення. Зараз буде здаватися, що світ ставатиме більш спокійним і дещо дивним в майбутні місяці, що передуватимуть Попередженню. Бо коли воно відбудеться, хоч це буде візуально вражаючим в Небі, настільки тихим буде цей містичний досвід, що ви будете більш підготовлені до цієї тихої зустрічі зі своєю власною совістю.

Пам’ятайте, чим більше людей будуть попереджені заздалегідь про цю подію, тим більше душ буде врятовано. Моліться, моліться до Мого Божого Милосердя за ті душі, які помруть під час Попередження. Вони потребують ваших молитов.

Ваш люблячий Спаситель

Ісус Христос

 

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •